Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

JAKAFI

JAKAFI jest lekiem, którego składnikiem aktywnym jest fosforan ruxolitinibu (INCB018424). Lek produkowany jest przez firmę INCYTE CORP, która w listopadzie 2011 otrzymała zgodę na jego sprzedaż wydaną przez amerykańską Agencję ds Żywności i Leków (FDA USA). Lek ten może być stosowany w leczeniu łagodnego lub też zaawansowanego zwłóknienia szpiku (mielofibrozy), zarówno pierwotnego, jak i wtórnego (będącego powikłaniem czerwienicy prawdziwej lub nadpłytkowości samoistnej). Dostępny jest w formie doustnych tabletek (po 5, 10, 15, 20, albo 25 mg składnika aktywnego). Do poważniejszych powikłań stosowania leku JAKAFI zaliczyć można:

  • mielosupresję (anemia, małopłytkowość, neutropenia),
  • ryzyko infekcji (bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych).
Struktura chemiczna ruxolitinibu

Mechanizm działania

Ruxolitinib jest niskocząsteczkowym inhibitorem kinaz Janusa: JAK1 oraz JAK2. Hamuje również, choć z mniejszą siłą, kinazy TYK2 oraz JAK3. Systematyczna nazwa chemiczna tego związku to: (R)-3-(4-(7H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl)-3-cyclopentylpropanenitrile (ciężar cząsteczkowy 404.36). Fosforan ruxolitinibu jest proszkiem o kolorze białym do lekko różowego, rozpuszczalnym w buforach wodnych w zakresie pH od 1 do 8.

Inhibitor ten hamuje kinazy JAK1 i JAK2, które pośredniczą w przesyłaniu sygnałów zewnątrzkomórkowych pochodzących od cytokin i czynników wzrostu, kluczowych w procesie hematopoezy i funkcji układu immunologicznego. Zwłóknienie szpiku (mielofibroza) jest chorobą mieloproliferacyjną związaną z deregulacją przesyłania sygnałów za pośrednictwem kinaz JAK1 oraz JAK2. Ruxolitinib hamuje fosforylację czynnika transkrypcyjnego STAT3 indukowaną przez cytokiny w komórkach krwi pochodzącej zarówno od osób zdrowych, jak i pacjentów.W mysim modelu choroby mieloproliferacyjnej z onkogenem kinazy JAK2 (JAK2V617F) podawanie ruxolitinibu:

  • przeciwdziałało splenomegalji,
  • powodowało zmniejszenie liczby komórek z onkogenem JAK2 w śledzionie,
  • zmniejszało ilość obwodowych cytokin prozapalnych (np.: TNFα, IL-6).


Zobacz też

  1. Inhibitory kinazy JAK2
  2. Zhou T.; Georgeon S.; Moser R.; J Moore D.; Caflisch A. and Hantschel O. Supplementary Information: Specificity and mechanism of action of the JAK2 tyrosine kinase inhibitors ruxolitinib and SAR302503 (TG101348). Leukemia, 2014, 28, 404-407.
  3. Ulotka informacyjna producenta leku JAKAFI