Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Układ renina-angiotensyna-aldosteron

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) jest kluczowym układem regulującym gospodarkę wodno-elektrolitową w organizmie. Odgrywa także ważną rolę w procesach patogenzeny wielu schorzeń, między innymi w powstawaniu nadciśnienia tętniczego. Układ RAA opiera się na zasadzie działania sprzężenia zwrotnego. Zapoczątkowaniem układu są nerki, w których w komórkach okołokłębuszkowych powstaje renina. Renina jest uwalniana rano bezpośrednio do krwioobiegu. Zwiększenie stężenia reniny indukuje wzrost stężenia angiotensyny, która z kolei stymuluje wazokonstrykcję. W rezultacie nieznacznie wzrasta ciśnienie tętnicze. Następnie przez wiele godzin angiotensyna II pobudza korę nadnerczy do wydzielania aldosteronu, który poprzez zatrzymanie sodu utrzymuje właściwą objętość wewnątrznaczyniową. Mechanizm sprzężenia zwrotnego sprawia, że gdy nastepuje wzrost cisnienia tętniczego lub jest nadmiar jonów sodu, nerki ograniczają uwalnianie reniny, co ułatwia wydalenie większej puli sodu i tym samym prowadzi do normalizacji cisnienia tętniczego. Angiotensyna II jest odpowiedzialna za krótkotrwałą, natychmiastową regulację ciśnienia, natomiast mechanizm sodowo-objętościowy zapewnia kontrolę długoterminową. Schemat działania układy RAA przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Schemat układu RAA (źródło: http://ap-eportfolio.blogspot.com/2010_12_01_archive.html).

Piśmiennictwo:

  1. http://cvphysiology.com/Blood%20Pressure/BP015.htm
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202956/
  3. https://www.pharmgkb.org/pathway/PA165110622