Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

TRAIL

TRAIL z ang. TNF-related apoptosis inducing factor; cytokina z rodziny TNFa, należąca do tzw. ligandów śmierci. Za pośrednictwem swoistych receptorów błonowych TRAIL-R1 (DR 4) i TRAIL-R2 (DR 5), indukuje powstawanie DISC (death-inducing signaling complex), na który składają się białka FADD i prokaspaza 8. Rekrutacja prokaspazy 8 indukuje jej autokatalityczną aktywację. Aktywna kaspaza 8 aktywuje następczo kaspaza wykonawcze i prowadzi do egzekucji apoptozy zewnątrzpochodnej. Indukcję apoptozy zewnątrzpochodnej przez TRAIL ilustruje schemat 1.

Wykazano obecność dodatkowych swoistych receptorów dla TRAIL, tzw. TRAIL-R3, TRAIL-R4 i TRAIL-R5. Receptory te są jednak afunkcjonalne i nie indukują apoptozy w komórkach. Receptory TRAIL-R3 i TRAIL-R5 nie posiadają tzw. domeny śmierci (DD, death domain) w części wewnątrzkomórkowej receptora, która umożliwiała wiązanie białka FADD. Receptor TRAIL-R4 z kolei zawiera skróconą postać domeny śmierci, która także nie spełnia swojej fizjologicznej funkcji. Wysoką ekspresję niefunkcjonalnych receptorów dla liganda TRAIL wykryto w wielu typach komórek nowotworowych. Uważa się, iż jest to jedna z strategii warunkująca „unik immunologiczny” komórek nowotworowych i brak reakcji komórek na indukcję apoptozy przez cytokiny komórek immunologicznych.

Literatura

  1. Kimberley F, Screaton G. Following a TRAIL: Update on a ligand and its five receptors. Cell Res 2004; 14:359-72.
  2. Srivastava RK. TRAIL/Apo2-L: mechanisms and clinical applications in cancer. Neoplasia 2001; 3:335-46.
  3. Falschlehner C, Emmerich C, Gerlach B, Walczak H. TRAIL signalling: decisions between life and death. Int J Biochem Cell Biol 2007; 39:1462-1475.