Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Receptory serotoninowe

Receptory serotoninowe czyli zależne od serotoniny, możemy podzielić na siedem typów (klasyfikacja zalecana przez IUPHAR), które oznaczamy jako 5-HT1, 5-HT2,...,5-HT7. Każdy z tych typów dzieli się na podtypy, a nawet dalej, bo wiele z tych podtypów posiada różne izoformy.

Receptory 5-HT1 (podtypy: 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F)

Receptory 5-HT2 (podtypy: 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C(wcześniej receptor ten został błędnie sklasyfikowany jako receptor 5-HT1C))

Receptory 5-HT3 (podtypy: 5-HT3A, 5-HT3B)

Receptory 5-HT4 (podtypy: 5-HT4A, 5-HT4B, 5-HT4C, 5-HT4D)

Receptory 5-ht5 (podtypy: 5-ht5A, 5-ht5B)

Receptory 5-ht6

Receptory 5-HT7 (podtypy: 5-HT7A, 5-HT7B, 5-HT7C, 5-HT7D)

Zobacz też