Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Receptory progesteronowe

Kompleks domeny wiążącej ligand ludzkiego receptoru progesteronowego z progesteronem (3)

Białka z podrodziny receptorów steroidowych NR3C3. PR uczetniczą w odpowiedzi komórki na progesteron, hormon kluczowego dla układu rozrodcznego, przygotowując narządy rodne do zapłodnienia (owulacja), implanatacji zarodka i uczestniczy w utrzymaniu ciąży. PRs znajdują się w komórkach układu rozrodczego, gruczołów piersiowych, komórek układu nerwowego i przysadki mózgowej. Ich ekspresja jest indukowana przez estrogeny.


Gen PRG kodujący PR zlokalizowany na chromosomie 11q22. Ekspresja PRs jest indukowana przez estrogeny. Gen PRG używa dówch osobnych promotorów i miejsc startu trankrypcji do produkcji 2 izoform PRA i PRB, które różnia się dodatkowymi 165 nuklotydami obecnymi tylko w N-końcu PRB. Pomimo bardzo podobnej budowy obu izoform, efekty ich działania na poziomie fizjologicznym prawie się nie pokrywają.Po aktywacji przez progesteron, PRs wiążą się z DNA regulując aktywność transkrypcyjną genów docelowych. PRs mogą również wiązać się z innymi białkami, głównie czynnikami transkrypcyjnymi, np. NF-kappaB, AP-1 lub STAT.


Źródła:

  1. http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=PGR
  2. http://www.omim.org/entry/607311
  3. http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1a28