Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

RFLP

RFLP z ang. restriction fragments length polymorphism; tzw. polimorfizm miejsc restrykcyjnych metoda oparta na trawieniu restrykcyjnym fragmentów DNA, które przecinają nić w ściśle określonych miejscach. Istnieje wiele rodzajów restryktaz. Przykłady enzymów i sekwencji, które rozpoznają przedstawia Tabela 1.

Już zmiana pojedynczego nukleotydu w sekwencji rozpoznawanej przez enzym spowoduje brak cięcia. Bardzo często zmiany miejsc cięcia enzymem wynikają z istnienia polimrofizmów genetycznych, stąd metoda RFLP jest wykorzystywana do porównywania DNA pomiędzy osobnikami i do ustalania pokrewieństwa. W wyniku trawienia enzymem, powstaje różna, charakterystyczna dla danego osobnika, liczba fragmentów DNA, które rozdziela się elektroforetycznie na żelu. Różnica w liczbie i położeniu produktów trawienia pozwala na dokonanie szybkiej analizy porównawczej. Przykładowy wyniki analizy RFLP przedstawia rysunek 1.