Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

PCR-multiplex

Modyfikacja reakcji PCR z zastosowaniem wielu par starterów (3-4 do 6), pozwalająca wykryć wiele zmian w obrębie badanej sekwencji jednocześnie (mutacje, delecje, duplikacje). Startery przyłączają się do różnych fragmentów sekwencji badanej, dając w wyniku reakcji PCR niepokrywające się produkty o różnej długości (amplikony). Temperatura przyłączania wszystkich starterów (annealingu) powinna być tak zoptymalizowana, aby reakcję można było prawidłowo przeprowadzić w jednej probówce. Rozdział i wizualizację produktów takiej reakcji przeprowadza się w żelu agarozowym (np. z dodatkiem bromku etydyny). PCR-multipleks znalazł zastosowanie w badaniu dużych genów (np. dystrofiny), sekwencji mikrosatelitarnych i polimorfizmów jednonukleotydowych (SNP’s z ang. single nucleotide polymorphisms), wykrywaniu patogenów, analizie sprzężeń, medycynie sądowej.