Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Odwrotna transkrypcja

Jest to synteza cDNA na matrycy RNA (Rys. 1). Przeprowadzana przez retrowirusy po wejściu do komórki, jest kluczowym etapem ich replikacji. Enzymem odpowiedzialnym za tą transkrypcję jest odwrotna transkryptaza (polimeraza DNA zależna od RNA). Drugim niezbędnym enzymem jest rybonukleaza H (RNase H), która jest specyficzna wobec nici RNA w powstającym podczas procesu dupleksie RNA:DNA.

Rysunek 1. Proces odwrotnej transkrypcji.

Proces odwrotnej transkrypcji zachodzi w cytoplazmie komórki i pozwala na wbudowanie się wirusowego DNA do DNA gospodarza. Wbudowane DNA wirusa następnie jest transkrybowane w naturalnym procesie transkrypcji. Przykładem może być znany Human Immunonodeficiency Virus (HIV), który wywołuje AIDS.

Powstające cDNA jest dłuższe o dodatkowe regiony U3 oraz U5, które wraz z regionami R, U3 i U5 tworzą region LTR (ang. Long Terminal Regions) (Rys. 2).

Rysunek 2. Wirusowe RNA (na górze) oraz cDNA powstałe na jego matrycy. cDNa posiada dodatkowe regiony U5 oraz U3.

Literatura

  1. Brown. T.A. Genomes. Second Edition (2002), Bios Scientific Publishers, Ltd. ISBN-10: 0-471-25046-5
  2. Ilustracje: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19424/