Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Neuraminidaza

Drugie obok hemaglutyniny białko powierzchniowe wirusa grypy warunkujące uwolnienie z komórek gospodarza wirusów potomnych. Lokalizacja neuramidazy na powierzchni wirusa jest schematycznie przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Schematyczna struktura wirusa grypy (źródło: http://www.en.influenza.pl/ida/grypa_wirus.html).

Neuraminidaza wirusa grypy jest tetrametrem, który stanowi około 10 % białka wirusowego. Jest zbudowana z kilku podjednostek a każda z nich z 469 aminokwasów. Nauraminidaza wiąże kwas N-acetyloneuraminowy, a miejsce wiążące jest zlokalizowane w zagłębieniach obecnych na wierzchołku każdej podjednostki. Nauramidaza wirusa grypy katalizuje reakcje hydrolizy kwasu sialowego z powierzchni nowo powstałych wirionów oraz z receptorów gospodarza. Aktywność sialidazy wspiera przemieszczanie się wirusa w drogach oddechowych gospodarza oraz rozprzestrzenianie wirusa w organizmie. Hydroliza kwasu sialowego przebiega w czteroetapowej reakcji, która jest przedstawiona na rysunku 2.

Rysunek 2. Proponowany mechanizm reakcji katalizowanej przez wirusową neuraminidazę (źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Figure1%28Yao%29.gif).

Piśmiennictwo:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC525087/
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19768409
  3. http://www.youtube.com/watch?v=YSgkoldBNkI