Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Komórki nowotworowe

Są to komórki, które charakteryzują się zaburzonymi mechanizmami regulującymi ich podziały i utrzymanie homeostazy. Komórki takie są zdolne do samodzielnego dostarczania sobie sygnałów wzrostu, poza tym dzielą się w sposób niezależny od otrzymywanych sygnałów hamujących (w przypadku zdrowych komórek) ich wzrost. Cechują się zwiększonymi zdolnościami do: unikania programowanej śmierci komórek –apoptozy- oraz nieograniczonej liczby podziałów (spowodowanej zwiększoną aktywnością telomerazy, enzymu chroniącego końce DNA w komórce. Komórki nowotworowe są zdolne do podtrzymywania (inicjowania) angiogenezę, a w wielu przypadkach na późniejszym etapie choroby, nabywają zdolność do zasiedlania innych tkanek i przerzutowania. Podłożem molekularnych niniejszych właściwości są: zmiany w sekwencjach genów lub obszarów międzygenowych/ zmiany aktywności produktów genu (inaktywacja supresorów nowotworowych, nadmierna aktywacja onkogenów) / niestabilność genomu takich komórek. Metabolizm komórek nowotworowych jest zmieniony w porównaniu do komórek zdrowych. Unikalną cechą komórek nowotworowych jest zdolność do ucieczki przed systemem immunologicznym. Komórki tworzące nowotwór nabywają zdolność do inicjowania stanu zapalnego, wspomagającego wzrost nowotworu.

Literatura

  1. Hanahan D, Weinberg RA."The hallmarks of cancer"; Cell. 2000 Jan 7;100(1):57-70
  2. Hanahan D, Weinberg RA."Hallmarks of cancer: the next generation"; Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74