Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Immunoprecypitacja

Technika biologii molekularnej pozwalająca na wyodrębnienie określonego białka komórkowego i ocenę jego interakcji z innymi białkami lub kwasami nukleinowymi. W technice immunoprecypitacji z lizatu komórkowego lub tkankowego, z wykorzystaniem swoistych przeciwciał, „wyławia” się poszukiwane białko. Następnie powstałe kompleksy Ab-białko są strącane z użyciem ziaren L-agarozy opłaszczonych białkiem A lub G pochodzącym z bakterii Staphylococcus aureus, które po odwirowaniu łatwo odizolować od lizatu. W kolejnym etapie kompleksy ziaren agarozy z analizowanym białkiem i swoistym przeciwciałem poddaje się denaturacji i rozdziela techniką Western blot. Wykorzystując immunoblotting można zweryfikować obecność strącanego białka a także wykrywać białka, które były z nim połączone w komórce. Schematyczna ilustracja techniki immunoprecypitacji jest przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Schematyczna ilustracja techniki immunoprecypitacji, źródło: http://www.molecularstation.com/protein/immunoprecipitation)

Literatura

  1. http://www.cellsignal.com/support/protocols/IP_Native_Protein.html
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Immunoprecipitation