Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

EKSTRAWAZACJA

Proces przedostawania się komórek ze światła naczyń krwionośnych lub limfatycznych do otaczających tkanek. Przykładami ekstrawazacji są: migracja limfocytów w kierunku chemoatraktanta w ramach nieswoistej odpowiedzi immunologicznej oraz opuszczanie naczyń przez komórki nowotworowe w celu utworzenia przerzutu

W procesie ekstrawazacji wyróżniamy następujące etapy (ryc.1):

1. Adhezja i migracja po komórkach śródbłonka – proces zależny od selektyn.

2. Aktywacja – proces, w którym główną rolę pełnią cytokiny.

3. Ścisła adhezja – proces zależny od integryn.

4. Diapedeza – proces przechodzenia komórki przez barierę śródbłonka (i błony podstawnej) w kierunku tkanki docelowej.

Ekstra.jpg

Ryc.1. Ekstrawazacja komórki nowotworowej.