Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

EGCG

EGCG, czyli galusan epigallokatechiny to organiczny związek z grupy flawonoidów pochodzenia roślinnego z grupy katechin. Najbogatszym źródłem EGCG jest zielona herbata, w której stanowi on nawet do 1/3 suchej masy. EGCG ma silne właściwości przeciwutleniające, silniejsze od witaminy C i E. Wzór strukturalny EGCG przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Wzór strukturalny EGCG (źródło: http://www.aktinchem.com/Products/--Epigallocatechin-gallate-EGCG.aspx).

EGCG jest powszechnie uznawane za substancję o pozytywnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Ze względu na swoje przeciwutleniające właściwości, uznawany jest za czynnik protekcyjny schorzeń u podłoża których leży stres oksydacyjny. Ponadto, EGCG jest inhibitorem topoizomeraz, podobnie jak wiele leków chemioterapeutycznych. Liczne badania kliniczne wykazały, iż EGCG może pobudzać eliminowanie komórek nowotworowych wątroby, piersi, prostaty i innych. Ponadto, EGCG obniża ciśnienie krwi i tym samym zmniejsza ryzyko udaru lub epizodów sercowo-naczyniowych. EGCG sprzyja także obniżeniu poziomu glukozy. Mnogość opisywanych efektów biologicznych jest warunkowana aktywacją wielu różnych szlaków komórkowych przez EGCG. Obecnie uważa się, iż EGCG oddziałuje na komórki poprzez 67 kDa receptor lamininowy. We wnętrzu komórki EGCG hamuje aktywację czynnika NF-kB, tym samym hamując proliferację komórek. Ma to pozytywne znaczenie w przypadku komórek nowotworowych. Podobnie, hamowaniu pod wpływem EGCG ulegają czynniki transkrypcyjne z rodziny białek STATs, czynnik transkrypcyjny AP1. Szczególnie pozytywne jest także zmniejszanie ekspresji receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu – EGF-R, który ma kluczowe znaczenie dla proliferacji komórek neoplastycznych. Jednocześnie, EGCG może pobudzać szlaki stymulujące apoptozę komórek, np. syntezę cytokiny Fas. Schematyczna ilustracja szlaków sygnałowych modulowanych przez EGCG jest przedstawiona na rysunku 2.

Rysunek 2. Schematyczna ilustracja eżektorowych elementów szlaków sygnałowych modulowanych pod wpływem EGCG (źródło: http://flipper.diff.org/app/items/info/3111).

Literatura

  1. Patra SK et al. Molecular targets of (-)epigallocatechin gallate (EGCG): specifity and interaction with membrane lipid rafts. J Physiol Pharmacol 2008, 59:Supp9:217-35.
  2. Van Aller G et al. Epigallocatechin gallate (EGCG), a major component of green tea, is a dual phosphoinositide-3-kinase/mTOR inhibitor. Biochem Biophys Res Commun 2011; 406:194-9.
  3. Chen L et al. Cancer preventive mechanisms of green tea polyphenol (-)-epigallocatechin-3-gallate. Molecules 2007; 12:946-957.