Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

CD90 (Thy-1; ang. Cluster of Differentiation 90)

Gen kodujący silnie konserwowaną glikoproteinę powierzchniową CD90, początkowo określaną jako antigen tymocytów Thy-1. Białko CD90 może być używane jako marker dla różnego typu komórek macierzystych oraz dla wypustek aksonalnych.

Białko CD90 zawiera pojedynczą domenę immunoglobulinową i jest najmniejszym członkiem superrodziny immunoglobulin. Jest silnie glikozylowane na N-końcu i wczepione w błonę komórkowa za pośrednictwem glikofosfatydyloinozytolu (GPI). Udział grup przyłączonych grup cukrowych to nawet do 30% masy białka.

CD90 jest eksprymowane na licznej grupie komórek: tymocyty, limfocyty T, neurony, mezenchymalne i hematopoetyczne komórki macierzyste, komórki śródbłonka, komórki metastatyczne nowotworów, komórki dendrytyczne oraz niektóre fibroblasty i miofibroblasty.