Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

CD24

Gen kodujący białko adhezyjne z grupy sialoglikoprotein. W genomie człowieka występuje w kilku lokalizacjach: 3p26, 15q21, 15q22, 20q11.2 oraz Yq11.1

Ekspresja CD24 zachodzi w komórkach różnicującego neuroblastu w trakcie rozwoju embrionalnego oraz w dojrzałych granulocytach i w większości limfocytów B. Została również stwierdzona w licznych rodzajach nowotworów. Białko CD24 jest zakotwiczone na powierzchni błony komórkowej dzięki wiązaniu C-końca z glikozylofosfatydyloinozytolem (GPI). Zostało wykazane, że CD24 jest ligandem dla P-selektyn (SELP) występujących na powierzchni komórek nowotworowych. Szlak sygnałowy zależny od wiązania CD24/SELP jest istotny dla procesu rozsiewania komórek nowotworowych poprzez stymulacje adhezji komórki nowotworowej do płytek krwi oraz do komórek śródbłonka.

W kombinacji z CD44 stanowi marker do znakowania i selekcji macierzystopodobnych komórek raka piersi i prostaty – za macierzystopodobne uznaje się komórki z wysoką ekspresją CD44 i z niską ekspresją CD24 (CD44high/CD24low).