Z BioInf
Skocz do: nawigacja, szukaj

Białko Smac/DIABLO

Białko Smac/DIABLO jest jednym z ważniejszych regulatorów procesu apoptozy w komórce. W prekursorowym białku Smac (z ang. secondary mitochondria-derived activator of caspases)/DIABLO (z ang. Direct inhibitor of apoptosis-binding protein with low pI) występuję sekwencja sygnałowa na końcu NH2, która kieruje białko do mitochondriów (MTS). Dojrzała forma białka Smac/DIABLO nie posiada tego fragmentu. W obecności czynników stymulujących process apoptozy, białko Smac/DIABLO jest uwalniane do cytoplazmy komórki. W cytoplazmie Smac/DIABLO pełni funkcję proapoptotyczną, wiążąc białka antyapoptotyczne z rodziny IAPs i uwalniając tym samym kaspazy, które mogą ulec wtedy aktywacji. Badania krystalograficzne wykazały, iż aby efektywnie związać się z białkami IAPs, muszą utworzyć homodimer. Zwłaszcza, motyw zlokalizowany na końcu NH2, składający się z 4 aminokwasów: Ala-Val-Pro-Ile, jest odpowiedzialny za wiązanie się z białkiem IAPs. Wykazano między innymi, że Smac/DIABLO wchodzi w interakcję z domeną BIR2 i BIR3 białka XIAP, uwalniając tym samym spod hamującego wpływu kaspazę 3 i 9. Ponadto w strukturze kaspazy 9 występuje podobny motyw zlokalizowany w domenie –NH2, który konkuruje ze Smac/DIABLO o domenę BIR3 w Białki XIAP. Z kolei kaspaza 3 jest uwalniana poprzez interakcję końca –NH2 Smac/DIABLO z domeną BIR2 białka XIAP. Pozycję białka Smac/DIABLO w przykładowym szlaku apoptozy zewnątrzpochodnej indukowanej przez TRAIL ilustruje Rysunek 1.

Rysunek 1. Udział białka Smac/DIABLO w transdukcji sygnału apoptogennego inicjowanego przez cytokinę TRAIL (źródło: http://www.nature.com/nrc/journal/v1/n2/fig_tab/nrc1101-142a_F4.html).

Liczne badania wykazały, iż nadekspresja białka Smac/DIABLO uwrażliwia komórki nowotworowe na indukcję apoptozy.

Piśmiennictwo:

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566557/
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC125329/
  3. http://www.jbc.org/content/279/49/51082.full