You are here

Grant: POIG.02.03.00-00-003/09

POIG.02.03.00-00-003/09, „Applications of digital technologies in medicine”

Tytuł: Biocentrum Ochota - infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny
Beneficjent: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Wartość projektu: 26 530 185,40 PLN
Udział Unii Europejskiej: 22 550 657,59 PLN
Okres realizacji: 01.04.2009-30.09.2013
Numer umowy: POIG.02.03.00-00-003/09-00
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W skład infrastruktury informatycznej wchodzić będzie Repozytorium Obrazów i sygnałów. Prace nad repozytorium rozpoczęto w 2010 roku.

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze koncepcje oraz zdarzenia związane z repozytorium.

Leszek Czerwosz, Grzegorz Barański, Bogdan Lesyng. „Repozytorium obrazów i sygnałów IMDiK PAN - aktualny stan rozwoju systemu”. Konferencja CAOM. Poznań 2012. PDF
Leszek Czerwosz. „Omówienie stanu prac nad repozytorium obrazów i sygnałów” Warszawa styczeń 2012. Seminarium Pracowni Bioinformatyki IMDiK PAN. PDF
Leszek Czerwosz, Grzegorz Baranski i Bogdan Lesyng „Repozytorium obrazów i sygnałów IMDiK PAN - aktualny stan rozwoju system” Maj 2012 PDF
Leszek Czerwosz, Grzegorz Barański, Bogdan LesyngBiomedical repository of microscopic images and biological signals” Konferencja Multipole Warszawa 2011. PDF
Grzegorz Barański, Przemysław Chmielewski, Radosław Chmielewski „Modułowa koncepcja systemu repozytorium wirtualnych preparatów i sygnałów biologicznych w projekcie Biocentrum + Projekt modułu dostępu do danych graficznych wirtualnego preparatu w projekcie. Implementacja dla formatu jpg2000 + Projekt i implementacja modułu administracja (zarządzanie użytkownikami, grupami, repozytoriami lokalnymi i zdalnymi) w projekcie Biocentrum.” Kwiecień 2012 PDF
Grzegorz Barański, Przemysław Chmielewski, Radosław Chmielewski „Przygotowanie środowiska deweloperskiego i opracowanie konfiguracji serwera aplikacyjnego JBoss w ramach repozytorium obrazów i sygnałów w projekcie Biocentrum. + Opracowanie mechanizmów autentykacji i autoryzacji oraz projekt ekranów logowania i głównego ekranu aplikacji w ramach repozytorium obrazów i sygnałów w projekcie Biocentrum. + Implementacja modułu testowego platformy wraz ze wstępną wizualizacją wirtualnych preparatów w ramach repozytorium obrazów i sygnałów w projekcie Biocentrum.” Grudzień 2011. PDF
Leszek Czerwosz, Grzegorz Barański, Bogdan Lesyng. „Biomedyczne repozytorium mikroskopowych obrazów i sygnałów”. Konferencja CAOM. Poznań 2011. PDF
Grzegorz Michałowski „Opracowanie zautomatyzowanego systemu skanowania preparatów mikroskopowych na mikroskopie Olympus ze stolikiem zmotoryzowanym – etap II” PDF
Grzegorz Barański „Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do przesyłania i scalania zdjęć mikroskopowych” czerwiec 2011. PDF
Grzegorz Michałowski „Opracowanie zautomatyzowanego systemu skanowania preparatów mikroskopowych na mikroskopie Olympus ze stolikiem zmotoryzowanym – etap I” czerwiec 2011 PDF
Grzegorz Barański „Projekt obiegu danych obrazowych i danych stowarzyszonych związanych z preparatem wirtualnym oraz projekt oprogramowania scalającego obrazy” grudzień 2010. PDF
Grzegorz Michałowski „Wykonanie wybranych podsystemów oprogramowania komputerowego systemu mikroskopowego firmy Olympus” marzec 2010 PDF

Wstępna wersja repozytorium powstaje tu:  https://212.87.26.51:8443/biorepo/#!login